Lampy UV-C do dezynfekcji i sterylizacji

« Przejdź do listy artykułów

Oba określenia dotyczą procesów, dzięki którym osiągamy poprawę warunków mikrobiologicznych. Czym jednak różnią się te pojęcia, tak często i błędnie traktowane jak synonimy?
 

Dezynfekcja polega na zmniejszaniu liczby drobnoustrojów w dezynfekowanym materiale, poprzez niszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów. Im dłużej dezynfekujemy, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zredukowana. Dezynfekcja wcale nie oznacza, że ostatecznie zdezynfekowany materiał będzie jałowy. Takie pojęcia jak sterylny czy jałowy są synonimami, co potwierdza nie tylko słownik, ale i następująca definicja. Sterylizacja, wyjaławianie polega na całkowitym zniszczeniu wszystkich form mikroorganizmów zarówno wegetatywnych jak i przetrwalnikowych. Materiały, które przeszły prawidłową sterylizację są  jałowe, ponieważ nie zawierają żadnych żywych drobnoustrojów. Warto zwrócić uwagę na warunki, w których przeprowadzane są te procesy, gdyż mogą mieć wpływ na ich efektywność. 

Lampy UV-C dezynfekują czy sterylizują?

Z praktyki wiemy, że tych określeń używa się wymiennie dla uproszczenia, gdyż chodzi o poprawienie warunków mikrobiologicznych. Co do zasady, będąc wiernym definicji, należy mówić, że lampy UV-C w większości zastosowań służą do dezynfekcji. Natomiast prawdą jest, że określonymi lampami UV-C można uzyskać efekt sterylizacji, tj. pozbyć się wszystkich mikroorganizmów żywych z danej powierzchni (link do badań). Uzyskanie 100% redukcji drobnoustrojów jest możliwe tylko w określonych warunkach i w znakomitej większości przypadków dotyczy bezpośredniego naświetlania powierzchni wirusobójczą i bakteriobójczą lampą NBV. W przypadku lamp przepływowych, używa się też określeń takich jak sterylizator tunelowy czy lampa sterylizująca powietrze. Pojęcie sterylizator tunelowy bezpośrednio odnosi się do wizualnej strony przepływowych lamp UV-C. Można powiedzieć, że lampa przepływowa to swego rodzaju tunel, przez który płynie powietrze.

Jak dokładnie działa lampa przepływowa?

Powietrze z drobnoustrojami zaciągane jest do środka lampy za pomocą wentylatora, aby po naświetleniu promieniowaniem UV-C o długości fali 253,7 nm, wrócić do pomieszczenia. Ten przepływ opisujemy jako dezynfekcję, ponieważ potrzeba czasu na wymienienie całej kubatury pomieszczenia, w którym pracuje lampa tunelowa UV-C.

Czy po całkowitej wymianie powietrza z kubatury pomieszczenia można mówić o jego wysterylizowaniu?

Odpowiadając profesjonalnie, trzeba zaznaczyć, że bez badania mikrobiologicznego, nie można uzyskać wiarygodnej informacji o poziomie czystości mikrobiologicznej. Zatem w przypadku tak zwanego sterylizatora tunelowego trzeba mówić o dezynfekcji powietrza. Urządzenia oparte o UV-C powinny mieć badania skuteczności, na podstawie których można stwierdzić czy po przeprowadzonych próbach pozbyto się mikroorganizmów, czy jakieś jednostki drobnoustrojów zostały w pomieszczeniu. Takie badania muszą być przeprowadzone przez laboratorium z wszelkimi akredytacjami oraz zawierać opis metodyki badań, tylko wtedy są wiarygodne.
 

Lampy tunelowe, przepływowe, do dezynfekcji promieniami UV zawsze były obecne w ochronie zdrowia, w szpitalach i gabinetach. Obecnie stają się coraz popularniejsze w codziennym życiu. Sięgają po nie przedszkola, żłobki oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Ta sytuacja jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności rozwiązania jakim są przepływowe lampy UV-C.


Przy doborze lampy UV-C warto skonsultować się ze specjalistą, dlatego zachęcamy do kontaktu:

e-mail:  biuro@ultraviol.pl

tel. (0 42) 7177745, 7171959, 715 00 92, 7152095

tel. 0 601 94 76 67 ; 605 36 20 42

Źródło:

http://laboratoria.net/baza-wiedzy/biotechnologia-podstawy/Dezynfekcja, sterylizacja;20104.html

Obszary działania

Stacje cyfrowe
Przetestuj Fotovitę