European Funds European Union

Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych

« Przejdź do listy aktualności

Zapytanie w ramach projektu Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez udział w działaniach określonych w programie promocji branży sprzętu medycznego”  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Szczegóły zapytania

Obszary działania

Stacje cyfrowe
Oferta UltraViol
Przetestuj Fotovitę
Salmed 2018
Salmed 2014
Ultraviol na targach medica
European Funds European Union